F-gassen verordening

Van Zijtveld is volledig gecertificeerd.

F-gassen verordening en PED

Als koeltechnisch bedrijf hebben we met verschillende regelgeving te maken, afhankelijk van het soort werkzaamheden dat wordt verricht en het type installaties. Als koeltechnisch installateur zijn de F-gassen verordening en de PED (warenwet besluit drukapparatuur) voor ons van belang. De F-gassen verordening en de PED zijn beide Europese regelgeving, en gelden in heel Europa.

De F-gassen verordening geeft aan hoe, door wie en hoe vaak onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd. 
Van Zijtveld is gecertificeerd en heeft haar monteurs hiertoe opgeleid. Uw koelinstallatie is dus verzekerd van een installatie en onderhoud conform de wetgeving.  
Agentschap NL zorgt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) voor voorlichting rondom de F-gassen verordening. We verwijzen u daarvoor naar het Kenniscentrum InfoMil.

nov. 2012: De Europese commissie heeft in november 2012 een voorstel gepubliceerd ter vervanging van de huidige F-gassen verordening. STEK heeft van dit voorstel een samenvatting gemaakt.

In de PED staat omschreven waaraan een installatie moet voldoen met betrekking tot ontwerp, samenstellen en inbedrijfstellen van een koelinstallatie. Tevens staan hierin richtlijnen over de documentatie van een installatie.

Ons certificaat F-Gassen voor ondernemingen